Ajuntament de Barcelona

Participa a la 2a edició del Premi de relats curts Tomasa Cuevas

Del 15 d'abril al 15 de maig es poden presentar els treballs, que són de temàtica lliure. L’acte de lliurament dels premis serà el divendres 24 de maig a les 20.30 h, a l'Improteatre.

El Centre Cívic Tomasa Cuevas – Les Corts i el Punt d’Informació Juvenil Les Corts organitzen, per segon any, el Premi de relats curts. Un certamen obert a totes les persones majors de 18 anys i on es poden presentar relats de temàtica lliure.

Requisits per participar-hi

Els treballs que optin al premi han de ser inèdits, de creació pròpia i que no hagin estat premiats anteriorment.

Escrits en qualsevol de les dues llengües oficials: català o castellà.

Cada participant podrà presentar com a màxim dos treballs, que remetrà per separat.

Presentació dels treballs

Els relats han de tenir una extensió màxima de dos fulls DIN A4 escrits amb el tipus de lletra “Arial” 12. Els folis cal que s’hagin redactat per una sola cara i l’espai entre línies ha de ser senzill.

Lliurament dels treballs

Opcions de lliurament:

  • Presencialment o per correu postal al Centre Cívic Tomasa Cuevas, al carrer de Dolors Masferrer i Bosch, 33 (08028) Barcelona.

El relat original ha de dur escrit el pseudònim de l’autor o autora. Ha d’anar acompanyat d’un sobre tancat, a l’interior del qual s’hauran de fer constar el pseudònim i les dades personals de l’autor o autora (nom i cognoms, adreça, telèfon, adreça electrònica, ciutat i codi postal).

S’ha d’enviar un missatge electrònic per a cadascun dels relats presentats. A l’assumpte cal escriure-hi el pseudònim. Al text del missatge caldrà fer-hi constar: el títol, el pseudònim, la categoria, el nom i els cognoms de l’autor o autora, l’adreça, el telèfon, l’adreça electrònica, la ciutat i el codi postal. S’haurà d’adjuntar el relat, en el qual s’indicaran el títol i el pseudònim.

Els treballs es poden presentar del 15 d’abril al 15 de maig de 2019, dins l’horari del Centre Cívic Tomasa Cuevas – Les Corts: de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 21 h i dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 20 h.

L’acte de lliurament dels premis serà el divendres 24 de maig a les 20.30 h a l’Improteatre.

El jurat

El jurat estarà format per una persona vinculada directament al teixit associatiudel Centre Cívic Tomasa Cuevas – Les Corts, i per una altra persona relacionada professionalment amb el món de les lletres.

Serà responsabilitat del jurat: rebutjar els relats que no s’ajustin a les bases; escollir-ne les persones guanyadores; declarar desert o compartit qualsevol dels premis; donar les mencions honorífiques que considerin oportunes, i dirimir qualsevol eventualitat no prevista en les bases. Totes les decisions seran inapel·lables.

A l’hora de valorar els treballs, el jurat tindrà en compte la qualitat literària dels relats, l’ús d’un llenguatge no sexista i un tractament dels rols de gènere no estereotipat.

Premis

S’atorgarà un primer premi de 400 € i un segon premi de 200 € (Els imports dels premis estaran subjectes a les retencions establertes segons la normativa vigent).

Altres condicions

Les obres premiades quedaran en poder dels organitzadors, que es reserven el dret de publicar-les en format electrònic o paper. Els relats premiats es penjaran als webs dels organitzadors.

El fet de participar en el premi literari pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.

Data: 
Dilluns, 15 Abril, 2019 - 10:00 a Divendres, 24 Maig, 2019 - 20:30
Lloc: 
PIJ Les Corts